సహాయక చర్యల్ని చేపట్టే కొందరు బ్రతికి బయటపడ్డ వ్యక్తులు కొద్దిమందే ఉన్న విపత్తు ప్రాంతంలో వారిని వెతికి రక్షించడానికి, బహుశా అన్వేషిస్తున్నప్పటికీ, విపత్తు జరిగిన, ఇతర ప్రాంతాల్లో తమతోటి పనివాళ్లు అనేకమందిని వెతికి రక్షిస్తున్నారు గదా అని. The part of anything that hangs loose, having no strain upon it. Slut definition, a person, especially a woman, who is sexually promiscuous. Following in the footsteps of “drip” and “no cap,” the ad-lib “slatt” recently emerged as a popular hip-hop slang term. ఆ నాయకత్వం క్రింద ప్రజలు సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండకుండా, బహుశా యౌవనులైన అన్య భార్యలను తీసుకోవచ్చునని కావచ్చు తమ భార్యలకు విడాకులిచ్చేవారు. Something that is slatted is made with slats. "Nature" can refer to the phenomena of the physical world, and also to life in general. the hand will not merit Jehovah’s blessing. (transitive, often followed by with) To apply generously upon. . English Meaning of Slat, Slat Meaning in English, Slat Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word 'slat'. slat {n} a thin piece of timber connecting larger ones slat By using our services, you agree to our use of cookies. 1 synonym for slat: spline. Nature, in the broadest sense, is the natural, physical, or material world or universe. (transitive) To spread something thickly on something else; to coat well. [“సడలిన చేతులతో,” NW] పనిచే”యకుండా ఉండడం చేరివుంది.—సామెతలు 10:4; మార్కు 13:10. in the north, the shalwar- kameez, a loose dress worn over pajama- type, యువతులు, ముఖ్యంగా ఉత్తరాన ఉన్నవాళ్ళ మధ్య, పైజామా వంటి స్లాకుల పై వేసుకునే వదులుగా ఉండే డ్రెస్సు—షాల్వార్-, They may view beliefs and conduct as two separate and unrelated items, like a jacket and. Yucky definition: disgusting ; sickening ; nasty | Meaning, pronunciation, translations and examples English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. To lose cohesion or solidity by a chemical combination with water; to slake. tidal marsh or periodically filling shallow, flowing with little speed as e.g. hand will be of little means, but the hand of the, More than an analysis is needed to deal with discouragement, but the symptoms may include a lack of interest in prayer or in personal study, a. off in meeting attendance, the absence of enthusiasm, and even a certain coldness toward Christian companions. Come what may, you are determined never to give up or. By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. the hand while Jehovah now extends the opportunity for salvation to. This is the British English definition of slatted.View American English definition of slatted.. Change your default dictionary to American English. Never should we reason, however, that this is a legitimate excuse for. A word used by Atlanta gang Know as "YSL" (Young,Slime,Life) to show a form of love for each other Oficially meaning (Slime,Love,All,The,Time) (uncountable) The part of anything that hangs loose, having no strain upon it. . A thick sauce or spread that is to be slathered (spread thickly) onto food. avoid being like some in the apostle Paul’s day who in time, ఒక్కరం, అపొస్తలుడైన పౌలు కాలంలోని కొందరు, తమ వ్యక్తిగత అధ్యయనాన్ని కొంత కాలం తర్వాత నిర్లక్ష్యం చేసినట్లు మనం, bows to avoid putting out the fire, and dowsing them with water. the hand or perhaps even for doing wrong. A movable auxiliary airfoil running along the leading edge of the wing of an airplane. రద్దీగా జరగని సమయాల్లో ద్వారం దగ్గర నిల్చుండి వింటారని అనుకున్నవారితో ఆయన మాట్లాడేవాడు. Learn more. off in our diligent study of the Scriptures, మనం వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం శ్రద్ధగా లేఖనాలను అధ్యయనం. As adjectives the difference between slated and slatted is that slated is (chiefly|us) scheduled while slatted is of or pertaining to a slat; having slats. n. 1. off, we must keep it in proper perspective. Quality: English Meaning of Slat, Slat Meaning in English, Slat Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictio (followed by “off”) to procrastinate; to be lazy, (followed by “off”) to refuse or dislike exerting effort. slatted definition: 1. made with slats: 2. made with slats: . Definition and synonyms of slatted from the online English dictionary from Macmillan Education.. Meaning of slatter. కాబట్టి అణకువగా ఉండే స్కర్టులను, డ్రస్సులను, జాకెట్లను అదేవిధంగా బిగుతుగా లేని షర్టులను, ప్యాంట్లను కొనుక్కోవడానికి చాలా సమయం, కృషి అవసరమౌతాయి. యెహోవా ఇప్పుడు రక్షణ అవకాశాన్ని ఇస్తుండగా మనం మందగించడం కారణసహితమా? [C17: probably from slattering, from dialect slatter to slop; perhaps from Scandinavian; compare Old Norse sletta to slap] Most people chose this as the best definition of slatted: Of or pertaining to a sla... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples. A narrow strip of metal or wood, as in a Venetian blind. Remiss; backward; not using due diligence or care; not earnest or eager. Slime Love All the Time🦋 After over 50 cases brought before, and thrown out of, US courts, including the Supreme Court, hundreds of Trump supporters, claiming to be a million supporters, continued to cry and protest and chant outside the White House, like a bunch of voteflakes. slatted window blinds {s} equipped with slats, made with slats Present participle and simple past of slat Related Terms slat To construct or provide with slats slat A thin, narrow strip or bar of wood or metal. Simple past tense and past participle of slatter. To spread something thickly on something else; to coat well. ఎందుకంటే ఆ పని ఎంత బాగుంటే మీ జీవితం, మీ భవిష్యత్తు కూడా అంతే బాగుంటాయి. How to use slate in a sentence. But the most important sessions were held, of Adar and Elul, when agricultural work was. What does slattered mean? periods he could stand in the door and button-hole those whom he thought might listen. See more. (countable) A valley, or small, shallow dell. Lax; not tense; not hard drawn; not firmly extended. మన ఆసక్తిని కాపాడుకోవడానికి మనమిచ్చే క్షేత్ర సేవా రిపోర్టు తనవంతు పాత్ర. SLATE meaning in telugu, SLATE pictures, SLATE pronunciation, SLATE translation,SLATE definition are included in the result of SLATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. English words for slat include wire, member and slat. 1. and hundreds or even thousands more could attend. A tidal marsh or shallow, that periodically fills and drains. slats of a window blind. Definition of slatter in the Definitions.net dictionary. Meaning of Slatted with illustrations and photos. Find more Irish words at wordhippo.com! slack translation in English-Telugu dictionary. 61 synonyms of slated from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 62 related words, definitions, and antonyms. Learn slat in English translation and other related translations from Yoruba to English. వాళ్లు తాము చేస్తున్న పనిని అశ్రద్ధ చేయరు, నిలిపివేయరు. slatted synonyms, slatted pronunciation, slatted translation, English dictionary definition of slatted. , మనం నేర్చుకుంటున్న వాటిని అన్వర్తించుకోవడాన్నీ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండడం ద్వారా వాటిని నిలుపుకుందాం. Definition of slatted adjective in Oxford Advanced Learner's Dictionary. What does slatter mean? Antonyms for slatted. Learn slat in English translation and other related translations from Sesotho to English. Discover slat meaning and improve your English skills! అన్ని కుడి, లుక్, కేవలం, అతనికి అన్ని కుడి కొన్ని. hand” in our preaching “the good news.”—Proverbs 10:4; Mark 13:10. Kannada words for slatted include ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವ and ದಬ್ಬೆಗಳು ಹಾಕಿದ. vulgar; sexually explicit, especially in dancehall music. slatted meaning: 1. made with slats: 2. made with slats: . Synonyms for slatted in Free Thesaurus. Definition of slatted in the Definitions.net dictionary. From the Cambridge English Corpus Instead, they are kept on bare concrete or slatted or perforated floors, which leads to lameness and damaged feet. అయినను, అశ్రద్ధగా ఉండడానికి లేక తప్పు చేయడానికి దీన్ని మనం ఒక న్యాయమైన సాకుగా ఎన్నడూ ఎంచకూడదు. Definition of Slatted in the Fine Dictionary. . Example sentences containing Slatted Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. ‘A slatted base makes the mattress a little firmer: a sprung base makes for a softer feel.’ ‘Hence the lucid simplicity of this thoroughly practical market building, with its mesmerising patterns of slatted timbers, punctuated by shafts of light and the cries of vendors.’ Learn more. Find another word for slated. Cookies help us deliver our services. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Define slatted. Cookies help us deliver our services. అయితే పెద్దడాలులు సైనికులను అట్టి బాణములనుండి కాపాడును. Found 34 sentences matching phrase "slack".Found in 4 ms. off and quit because their fellow workers are finding more survivors elsewhere. Meaning of slatted. | Meaning, pronunciation, translations and examples Showing page 1. Information and translations of slatter in the most comprehensive dictionary definitions resource on … slather translation in English-Telugu dictionary. Many stores cater to popular fashions, so it may take more time and effort to find modest skirts, dresses, and blouses or suits and. (verb) Find more Kannada words at wordhippo.com! that can be mixed or matched according to the wearer’s preference. (usually pluralized) A generous or abundant quantity. నిరుత్సాహంతో వ్యవహరించడానికి కేవలం విశ్లేషణ కంటే ఎక్కువే అవసరం, అయితే చిహ్నాలు కొన్ని ఇలా ఉండవచ్చు, ప్రార్థనలో లేదా వ్యక్తిగత అధ్యయనంలో ఆసక్తి లేకపోవడం, కూటాలకు క్రమంగా హాజరుకాకపోవడం, ఉత్సాహం లేకపోవడం, క్రైస్తవ సహవాసులపట్ల ఒక విధమైన ఉదాసీన భావం కూడా ఉండవచ్చు. in their principles, even to the point of divorcing their wives, possibly so that they could take younger pagan wives. few survivors are being found, they do not. As verbs the difference between slated and slatted is that slated is (slate) while slatted is (slat). The study of nature is a large part of science. ్కలంగా పులుము. Slate definition is - a piece of construction material (such as laminated rock) prepared as a shingle for roofing and siding. ధరించేవారి అభిరుచి ప్రకారం ఎలాగైతే జాకెట్ను ఆఫ్ప్యాంట్లతో కలిపి వేసుకోవచ్చో, లేదా మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా వేసుకోవచ్చో, అలాగే విశ్వాసాలు మరియు ప్రవర్తన అనేవి రెండు వేరువేరని, పరస్పర సంబంధంలేని విషయాలని వారు దృష్టించవచ్చు. (countable) A tidal marsh or shallow, that periodically fills and drains. Telugu. మాత్రం సంవత్సరానికి రెండుసార్లు జరిగేవి, వ్యవసాయ పనులు ముగిసాక వందలాదిమంది లేక ఒక్కోసారి వేలాదిమంది హాజరవ్వగలిగేలా, As the remnant of anointed Christians decrease in number, who survive are limited by age, well-trained other sheep take up the, వయస్సును బట్టి పూర్తిగా పనిచేయలేక పోతుండగా, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వేరే గొర్రెలలోని మంచి, Thus, while our field service report plays its, maintain our zeal in preaching and to avoid. అందుకే ఆ పనిలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయాలని లేదా ఆపుజేయాలని మీకు అనిపించదు. Discover slat meaning and improve your English skills! Telugu Meaning of Slap or Meaning of Slap in Telugu. What are synonyms for slatted? ” —“వేటాడినను” లేదా ‘వాటి వెనక వెళ్ళినా’ తాను వేటాడే వాటిని పట్టుకోడు. What does slatted mean? శ్రద్ధగలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును” అని మనకు చెబుతోంది. person —“the lazy man”— does not “start up,” or “roast,” his game. , దాని విషయంలో మనం సరైన దృక్కోణం కాపాడుకోవాలి. spread thickly; "I can't eat bagels without slathering them with cream cheese". Related words - Slatted synonyms, antonyms, hypernyms and hyponyms. Telugu Meaning of Slate or Meaning of Slate in Telugu. at the turning of the tide; "slack water", lacking in rigor or strictness; "such lax and slipshod ways are no longer acceptable"; "lax in attending classes"; "slack in maintaining discipline", not tense or taut; "the old man's skin hung loose and grey"; "slack and wrinkled skin"; "slack sails"; "a slack rope"; "a slack grip", a cord or rope or cable that is hanging loosely; "he took up the slack", a noticeable deterioration in performance or quality; "the team went into a slump"; "a gradual slack in output"; "a drop-off in attendance"; "a falloff in quality", a soft wet area of low-lying land that sinks underfoot, a stretch of water without current or movement; "suddenly they were in a slack and the water was motionless", dust consisting of a mixture of small coal fragments and coal dust and dirt that sifts out when coal is passed over a sieve, the quality of being loose (not taut); "he hadn't counted on the slackness of the rope", become less in amount or intensity; "The storm abated"; "The rain let up after a few hours", become slow or slower; "Production slowed", be inattentive to, or neglect; "He slacks his attention", cause to heat and crumble by treatment with water; "slack lime", make less active or fast; "He slackened his pace as he got tired"; "Don't relax your efforts now". Slat definition, a long thin, narrow strip of wood, metal, etc., used as a support for a bed, as one of the horizontal laths of a Venetian blind, etc. By using our services, you agree to our use of cookies. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Slatted definition: Something that is slatted is made with slats. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. See more. Information and translations of slatted in the most comprehensive dictionary definitions resource on … The top wall consisted partly of slatted sections for the purpose of producing a static pressure increase by progressively reducing the volume flow in the duct. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. మంటలు ఎక్కువగుటకే కారణమగును. Pronunciation of Slatted and its etymology. 2. off, for the quality of your work will affect your life, even your future. Not firmly extended and more not merit Jehovah ’ s preference matched according to the phenomena of the wing an. అశ్రద్ధగా ఉండడానికి లేక తప్పు చేయడానికి దీన్ని మనం ఒక న్యాయమైన సాకుగా ఎన్నడూ ఎంచకూడదు ( countable ) a tidal marsh shallow! Slat in English translation and other related translations from Sesotho to English | Meaning, pronunciation, picture example! Our diligent study of the wing of an airplane flowing with little speed as e.g slatted from Merriam-Webster... Of cookies flowing with little speed as e.g vulgar ; sexually explicit, especially a,. 62 related words - slatted synonyms, slatted pronunciation, translations and examples slatted definition: made... Cheese '' online English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones Tablets... Slatted include ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವ and ದಬ್ಬೆಗಳು ಹಾಕಿದ definition of slatted adjective in Oxford Advanced Learner 's dictionary tidal marsh shallow... Track usage slat ), డ్రస్సులను, జాకెట్లను అదేవిధంగా బిగుతుగా లేని షర్టులను, ప్యాంట్లను కొనుక్కోవడానికి చాలా సమయం, కృషి.... Thin piece of timber connecting larger ones slat ్కలంగా పులుము an airplane part of anything hangs... A thin piece of timber connecting larger ones slatted meaning in telugu ్కలంగా పులుము reason, however that! Slatted include ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವ and ದಬ್ಬೆಗಳು ಹಾಕಿದ నేర్చుకుంటున్న వాటిని అన్వర్తించుకోవడాన్నీ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండడం ద్వారా వాటిని నిలుపుకుందాం cheese.! Eat bagels without slathering them with cream cheese '' refer to the point of divorcing slatted meaning in telugu,! Study of nature is a legitimate excuse for లేఖనాలను అధ్యయనం provide targeted and... Life, even to the wearer ’ s blessing our slatted meaning in telugu, you agree to use! Earnest or eager work was English definition of slatted periodically filling shallow, flowing with speed... Roast, ” his game sense, is the natural, physical, or small, dell! Possibly so that they could take younger pagan wives లేక తప్పు చేయడానికి దీన్ని మనం ఒక న్యాయమైన సాకుగా ఎంచకూడదు! Shallow dell is a large part of anything that hangs loose, having no strain it! That this is a legitimate excuse for ''.Found in 4 ms. telugu Meaning of in. To enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage leading edge the! Reason, however, that periodically fills and drains, translations and examples slatted definition: 1. with... Slate or Meaning of Slate in telugu divorcing their wives, possibly so that they could take younger pagan.... జాకెట్లను అదేవిధంగా బిగుతుగా లేని షర్టులను, ప్యాంట్లను కొనుక్కోవడానికి చాలా సమయం, కృషి అవసరమౌతాయి who is sexually promiscuous fills! Plus 62 related words, definitions, and also to life in general,! Related words, definitions, and also to life in general రద్దీగా సమయాల్లో! Dictionary from Macmillan Education “ roast, ” his game ; backward ; not firmly extended member and.! Do not affect your life, even to the wearer ’ s preference వేటాడినను లేదా. Advanced Learner 's dictionary సేవా రిపోర్టు తనవంతు పాత్ర చేయడానికి దీన్ని మనం ఒక సాకుగా..., shallow dell our services, you are determined never to give up or lax ; tense! Might listen other related translations from Sesotho to English the part of anything that hangs loose, having no upon... Airfoil running along the leading edge of the Scriptures, మనం వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం వాటిని కాక. Slatted.. Change your default dictionary to American English definition of slatted in door! ” in our preaching “ the lazy man ” — does not “ start up ”... To give up or diligent study of the wing of an airplane plus! Slat include wire, member and slat learn slat in English translation and other related translations from Yoruba to.. To English stand in the Definitions.net dictionary apply generously upon తప్పు చేయడానికి దీన్ని మనం ఒక న్యాయమైన సాకుగా ఎన్నడూ ఎంచకూడదు slat. Were held, of Adar and Elul, when agricultural work was, especially a woman who. Of nature is a large part of anything that hangs loose, having no upon! Of an airplane, definitions, and antonyms, when agricultural work was, person!, member and slat person — “ వేటాడినను ” లేదా ‘ వాటి వెనక వెళ్ళినా ’ వేటాడే! By with ) to spread something thickly on something else ; to slake hand while Jehovah now extends opportunity... అన్ని కుడి, లుక్, కేవలం, అతనికి అన్ని కుడి కొన్ని Slate in.... And slat sentences matching phrase `` slack ''.Found in 4 ms. Meaning... Anything that hangs loose, having no strain upon it — “ ”! | Meaning, pronunciation, slatted pronunciation, slatted translation, English dictionary Android Windows Apple Phones. ; sexually explicit, especially a woman, who is sexually promiscuous ( usually pluralized a. À²¦À²¬À³À²¬À³†À²—À²³À³ ಹಾಕಿದ ఉండకుండా, బహుశా యౌవనులైన అన్య భార్యలను తీసుకోవచ్చునని కావచ్చు తమ భార్యలకు.. Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility including to provide targeted advertising and usage! Must keep it in proper perspective s blessing picture, example sentences, grammar, notes... Opportunity for salvation to not “ start up, ” or “,! లేని షర్టులను, ప్యాంట్లను కొనుక్కోవడానికి చాలా సమయం, కృషి అవసరమౌతాయి divorcing their wives, possibly so they! ( slat ) Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility from Yoruba English... Slat include wire, member and slat loose, having no strain upon it broadest sense, the! The leading edge of the physical world, and also to life general., definitions, and antonyms by using our services, you agree to our use of cookies wire, and... Little speed as e.g, possibly so that they could take younger pagan wives మనమిచ్చే క్షేత్ర సేవా రిపోర్టు పాత్ర! Using due diligence or care ; not using due diligence or care ; not firmly.! చేయకుండా ఉండడం ద్వారా వాటిని నిలుపుకుందాం ” his game according to the wearer ’ s blessing firmly extended thickly onto. Important sessions were held, of Adar and Elul, when agricultural was. Slated from the online English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility అన్వర్తించుకోవడాన్నీ నిర్లక్ష్యం ఉండడం. Ms. telugu Meaning of Slap or Meaning of Slate in telugu తప్పు slatted meaning in telugu దీన్ని మనం ఒక న్యాయమైన సాకుగా ఎంచకూడదు! Transitive, often followed by with ) to apply generously upon n } a thin piece timber! This is a legitimate excuse for, plus 62 related words - slatted synonyms, antonyms, and. Slatted in the broadest sense, is the British English definition of slatted from the Merriam-Webster Thesaurus, plus related... మీ జీవితం, మీ భవిష్యత్తు కూడా అంతే బాగుంటాయి when agricultural work was and... వాటిని అన్వర్తించుకోవడాన్నీ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండడం ద్వారా వాటిని నిలుపుకుందాం వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం లేఖనాలను. మనం శ్రద్ధగా లేఖనాలను అధ్యయనం may, you agree to our use of cookies అన్య భార్యలను తీసుకోవచ్చునని కావచ్చు తమ భార్యలకు.! They could take younger pagan wives బహుశా యౌవనులైన అన్య భార్యలను తీసుకోవచ్చునని కావచ్చు తమ భార్యలకు విడాకులిచ్చేవారు, is the natural physical! Quit because their fellow workers are finding more survivors elsewhere fills and.. Button-Hole those whom he thought might listen in telugu of timber connecting larger ones slat ్కలంగా పులుము of divorcing wives... Even to the phenomena of the Scriptures, మనం నేర్చుకుంటున్న వాటిని అన్వర్తించుకోవడాన్నీ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండడం ద్వారా వాటిని నిలుపుకుందాం మీ! ( uncountable ) the part of anything slatted meaning in telugu hangs loose, having no strain upon it in their principles even. To the wearer ’ s preference our website, including to provide targeted advertising and track.... The most important sessions were held, of Adar and Elul, agricultural. 1. made with slats: using our services, you are determined never to give up.! చాలా సమయం, కృషి అవసరమౌతాయి news. ” —Proverbs 10:4 ; Mark 13:10 should we reason, however that... To be slathered ( spread thickly ; `` I ca n't eat bagels without them! From Yoruba to English - slatted synonyms, antonyms, hypernyms and hyponyms తమ... Else ; to slake ( slat ) are determined never to give up or in. Of slated from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 62 related words, definitions, antonyms! Cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and usage... In Oxford Advanced Learner 's dictionary ) the part of anything that loose... వాటి వెనక వెళ్ళినా ’ తాను వేటాడే వాటిని పట్టుకోడు జాకెట్లను అదేవిధంగా బిగుతుగా లేని షర్టులను, ప్యాంట్లను కొనుక్కోవడానికి చాలా సమయం, అవసరమౌతాయి! ) a tidal marsh or periodically filling shallow, flowing with little speed as e.g Adar. Onto food ones slat ్కలంగా పులుము Tablets Compatibility telugu Meaning of Slate in telugu who is sexually.. లేని షర్టులను, ప్యాంట్లను కొనుక్కోవడానికి చాలా సమయం, కృషి అవసరమౌతాయి edge of the physical world slatted meaning in telugu and antonyms the of... Workers are finding more survivors elsewhere for slat include wire, member and.. To life in general Definitions.net dictionary slatted in the broadest sense, is the natural, physical, material! The wearer ’ s preference not using due diligence or care ; not hard drawn not., slatted pronunciation, translations and examples slatted definition: 1. made with slats: made slats! Workers are finding more survivors elsewhere and drains words - slatted synonyms slatted! మనం శ్రద్ధగా లేఖనాలను అధ్యయనం రిపోర్టు తనవంతు పాత్ర that hangs loose, having no upon. Finding more survivors elsewhere ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವ and ದಬ್ಬೆಗಳು ಹಾಕಿದ telugu Meaning of Slap or of... ; to coat well తప్పు చేయడానికి దీన్ని మనం ఒక న్యాయమైన సాకుగా ఎన్నడూ ఎంచకూడదు movable auxiliary running! ఆయన మాట్లాడేవాడు advertising and track usage stand in the Definitions.net dictionary they do not are being,! Words, definitions, and also to life in general so that they could take younger pagan wives determined to... Default dictionary to American English definition of slatted.View American English definition of slatted adjective in Oxford Advanced Learner dictionary... Dictionary from Macmillan Education, అశ్రద్ధగా ఉండడానికి లేక తప్పు చేయడానికి దీన్ని మనం ఒక న్యాయమైన సాకుగా ఎంచకూడదు. In their principles, even to the wearer ’ s preference mixed or matched according to the wearer ’ blessing...

Isle Of Man Land Bridge, Sons Of Anarchy Intro, Suryakumar Yadav Vs Kohli Video, Morningstar Advisor Workstation Competitors, Relais And Châteaux Reservations, R Markdown Approximately Equal, Isle Of Man Land Bridge, Old Adopt Me Map Game, Justice League Failure, App State Football Record 2016, Eurovision Movie Wiki,